Notities bij: Douwe Tjallings van Andla

Noemde zich naar zijn moeder, Sixma.