Notities bij: Andries van Sytzama

Zijn rouwbord hangt in de kerk van Friens. Het is het oudste bord aldaar.