Notities bij: Hette Anes Glinstra

Woonde te Schettens, in 1818 en 1832 op nr. 18 (Stem 5 genaamd 'Het Fort', nu Van Osingaweg 84).
Laat een oud bed na aan de kerk, zie kerkeboek Schettens 15 juni 1842, het bracht 8 gulden op.
Nam familienaam Glinstra in 1811 aan.