Notities bij: Ane Hettes Glinstra

Woonde te Nijland. Woonde bij huwelijk te Hichtum. Was boer op de pastorieplaats te Schettens (Het Fort, stemnr. 5) van 1768 tm 1798 (mischien ook later).
Achternaam Glinstra genoemd bij overlijden dochter Trijntje.