Notities bij: Pier Broers Burghgraef

Woonde te Schettens, van 18-5-1895 tot 12-5-1896 op nr. 1 (nu Marnedijk 1).