Notities bij: Jetze Broers van Abbema

Woonde te Witmarsum, Bolsward en Witmarsum.
Woonde te Schettens, van ? tot 1-1-1960 op Marnedijk 3.
Is doodgeschoten door de Duitsers.