Notities bij: Aukje Broers van Abbema

Woonde te Witmarsum.