Notities bij: Hotske Broers van Abbema

Woonde te Schettens en Witmarsum.