Notities bij: Wijbren Douwes Boorsma

Nam in 1816 de afbraak v/d toren van Schettens aan voor 254 car.guldens.
Bouwde in 1823 voor 560 gulden de nieuwe school en woning te Schettens.
Woonde te Burgwerd. Liet daar in 1857 woning bouwen voor hemzelf aan Trekpad 42.