Notities bij: Grietje Jans Stremmeler

Woonde te Arum. Overlijdensakte: Stremler.
E-mail van Anthony Lanting dd 12-9-02: geboren 1796.