Notities bij: Geertje Douwes Bangma

Woonde te Arum.