Notities bij: Theunis Sjoerds Hidma

Kwam van Witmarsum. Woonde te Schettens. Neemt in 1811 de fam.naam Hidma aan.
Was diaken van Schettens-Longerhouw van 1801-1802 en 1807-1809.