Notities bij: Sijmon Douwes Baarda

Woonde te Longerhouw, in 1850-1860 tot 18-6-1884 op nr. 5a (nu Buren 8). Van Schraard (toen?). Naar Franeker.
Vocht mee in de 10-daagse veldtocht 1830-1831, 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;