Notities bij: Bee Meinderts

Ouders gegokt; vrijwel zeker. Afkomstig van Hichtum.
In 1749 'gering boer' te Schettens, met inkomen van 500 gulden. Hij is in 1758 huurder van stem 1 en 6 te Schettens (Osinga state en dyckshorne).
Woonde te Schettens, in 1748 tot 1753 op stem 5 (nu Van Osingaweg 84).
Woonde te Schettens, van 1753 tot 1759 op stem 1 (nu Van Osingaweg 82).

Vermeld te Schettens in 'beschrijvinge van familien' uit 1744, gezin bestond uit 3 personen, capitaal = 4.

In 1729 kreeg Mijndert Wijpkes 6 cg betaald voor 'sijn soon wegens puitstertrappen'.