Notities bij: Carel Anne Adriaan baron van Pallandt

Via zijn vrouw eigenaar en bewoner van Kasteel Keukenhof te Lisse. Woonde ook te Den Haag.
Bezit in 1859 Aylva State te Filens.
Adj. Houtvester van Zuidholland.