Notities bij: Frederik Willem Floris Theodorus baron van Pallandt

Was Heer van Keppel
Advocaat te Arnhem, vanaf 1798

Via zijn vrouw Van Aylva, eigenaar van kasteel Waardenburg te Neerijnen.

Pas in 1850 volgt de laatste grote verbouwing van het kasteel onder Frederik Willem Floris Theodoor van Pallandt. Dan worden aan de achterzijde de IJssel- en de zaalvleugel met elkaar verbonden. Eindelijk is kasteel Keppel af; er zijn heel wat jaren verstreken sinds de bouw van de donjon uit 1300!