Notities bij: Anna Jacoba Wilhelmina Rijksbaronesse van Aylva

Was de laatste telg van de Aylva's. Zij had de titel van 'van Waardenburg'. Kasteel Waardenburg te Neerijnen hadden de Aylva's in 1700 gekocht.
Bezit Aylva State te Filens, onder Schettens.
De Vrije Fries 1975: mini-portret op pag. 152 van haar en haar man Frederik.