Notities bij: Johannes Broers van Abbema

Woonde te Schettens, van 3-1-1917 tot 26-10-1925 op nr. 22 (nu Bittenserpaed 12). Hadden een dochter Wijke van Abbema.
Woonde te Bolsward, van 26-10-1925 tot 15-4-1926.
Woonde te Schettens, van 15-4-1926 tot 1926 op nr. 22 (nu Bittenserpaed 12).
Woonde te Schettens, van 1926 tot 16-6-1948 op nr. 32a (nu Van Osingaweg 15).