Notities bij: Aukje Scheepsma

Ongehuwd, woonde te Schettens.