Notities bij: Simon Simons Baarda

Woonde te Schettens. Was ongehuwd. Volgens andere bron geboren in 1774. Was ook kerkvoogd te Schettens.
Nam naam Baarda aan in 1811.
Gebruiker stem 6, Dyckshorne, te Schettens in 1818-1828.