Notities bij: Hessel Simons Baarda

Afkomstig uit Schettens.