Notities bij: Yke Freerks Abma

Woonde te Schettens.