Notities bij: Wybren Simons Scheepsma

In 1883 landbouwer te Oosthem.
Woonde vanaf 25-5-1903 op nr. 5a (nu Marnedijk 2), kwam toen van Kubaard.
Zijn weduwe woonde in 1909 op nr. 38 (voorheen woning op plaats van A. Lanting).