Notities bij: Dirk Theunis

Woonde te Schettens.
Wordt in quotisatiekohier genoemd als 'zeer gering arbeider'. Gezin: 2 volw. en 3 kinderen, met een aanslag van 11-13-0. In 1749 te Schettens.
Ik heb hem als kind van Theunis Dirks gegokt !

Vermeld te Schettens in 'beschrijvinge van familien' uit 1744, gezin bestond uit 3 personen, capitaal = 3.