Notities bij: Meindert Ates

Was huisknecht van Pier Watses.