Notities bij: Douwe Symons Baarda

Volgens andere bron geboren 1761/1762. Volgens andere bron overleden te Schettens op 7 juli 1818.
Woonde te Schettens (tot ong. 1801),
Woonde te Longerhouw, van 1800 tot 1809 op nr. 8 (nu Buren 18). Toen naar Tzum.