Notities bij: Pieter Sijmons Baarda

Woonde te Schettens. Was in 1834 aftredend ouderling v/d kerkeraad van Schettens en Longerhouw.
Was huurder/bewoner van stem 1, Osinga State, (nu van Osingaweg 84) te Schettens van 1826-1844
Nam naam Baarda aan in 1811.
Gebruiker stem 6, Dyckshorne, in 1838.