Notities bij: Wijbe Meinderts Hoitinga

Woonde te Schettens, op de 'kerkezate' te Schettens, stemnr. 14 van 1705-1707.
Woonde van 1708-1718 op boerderij nr. 12, 40 PM en eigendom van de kerk van Schraard (1708 en 1718).