Notities bij: Cornelis Douwes de Boer

In 1852 boer te Ymswoude, onder Tjerkwerd.
Zijn naam staat op het memoriebord in de kerk te Tjerkwerd uit 1851, toen het Van Dam orgel werd gesticht.