Notities bij: Ynte Jacobs

Woonde te Indijk, Ypecolsga.