Notities bij: Antje Symons Baarda

Woonde te Schettens.