Notities bij: Henricus Wiardus van Altena

Woonde te Leeuwarden. Was grietman van Tietjerksteradeel 1752.

Hervormde Kerk Sumar.
In de Ned. Herv. Kerk, gebouwd in 1769, vindt men prachtig gebrandschilderde ramen, vervaardigd door Ype Staak in 1770. Ze zijn in 1795 gedeeltelijk vernield en in 1934 gerestaureerd. De kerk zelf is in 1964 van binnen grondig gerestaureerd. Op een gevelsteen staat vermeld: "De Heer Henricus Wiardus van Altena, Grietman over Tietjerksteradeel 1769".

de heer Hendricus Wiardus van Altena grietman over Tietyerksteradeel 1769 Ons in en uitgaan zij o heer voor ons tot zeegen , u tot eer