Notities bij: Frans Folkerts Klinkenberg

Woonde te Schettens. Betaalde oa in 1793 de kerk van Schettens 2 car.guldens voor 't rijdgeld over het set'. Overleed om 11:00 in huis nr. 14.
Nam de familienaam Klinkenberg aan in 1811.
LET OP: KLINKENBERG / KLINKENBURG !

1e huwelijk waarschijnlijk dezelfde persoon als 2e huwelijk, nog niet zeker. Frans Folkerts woonde toen te Schraard.