Notities bij: Tietje Jetses Reitsma

Woonde voor huwelijk te Allingawier. Woonde te Schettens, op nr. 33f (nu Van Osingaweg 52).