Notities bij: Broer Johans van Abbema

Woonde te Longerhouw, van 12-5-1873 tot 12-5-1888 op nr. 4 (nu Buren 1). Kwam van Witmarsum, naar Witmarsum.
Woonde te Witmarsm, van 12-5-1888 tot 12-5-1910 op nr. 40 (v/h Aylva State?).
Woonde te Schettens. Liet rentenierswoning bouwen (nu Van Osingaweg 52) en woonde daar van 12-5-1910 tot zijn overlijden. Zijn vrouw bleef er wonen tot haar overlijden op 17-4-1926.