Notities bij: Gerrit Douwes de Boer

In 1852 kooltjer te Pietersbierum, eerder te Beetgum.