Notities bij: Sjoerd Theunis Hidma

Woonde te Schettens. Wordt genoemd op tekstbord uit Schettens, die nu in Hervormde kerk te Longerhouw hangt. In 1831 is hij dan kerkvoogd.
Woonde in 1818 - 1832 als kooltjer in diakoniewoning te Schettens op nr. 8 (nu Van osingaweg 22, 3-1 kap).
Woonde van ong. 1832 tot 13-6-1857 op door hem gebouwde boerderij op nr. 22 (nu Van Osingaweg 12)

Was in 1837, 1838, 1845, 1846, 1848, 1849 ouderling v/d kerkeraad van Schettens en Longerhouw.
Trouwde met zijn volle nicht !!

Werd op 19-2-1828 als lidmaat aangenomen van de Herv. Gemeente te Schettens-Longerhouw, na geexamineerd te zijn door ouderling Louw Jelles Polsma. De zondag erop is hij openbaar bevestigd in de kerk.

Een kooltjer was in de 19de eeuw een kleine akkerbouwer die zich toelegde op de teelt van tuinbouwproducten (uien, wortelen, aardappelen en natuurlijk kool).