Notities bij: Bauke Jaans Jansen

Hooycoper, hooischipper en koopman. Neemt in 1811 de familienaam Jansen aan. Woonde te Exmorra.