Notities bij: Trijntje Hessels Baarda

Kwam uit Weidum. Haar achternaam genoemd bij overl. akte zoon Hessel.