Notities bij: Sijmon Sijmons Baarda

Woonde te Berlikum
Woonde te Schettens, in 1768 tot 1813 op 'Osinga State' (stem 1 en 6, nu Van Osingaweg 82).
Gebruiker 1768-1818 van stem 6, Dyckshorne, te Schettens.
Hadden een familie wapen, zie 'De Ned. Leeuw 1930. Overleden Dec 1780 volgens andere bron.
Was kerkvoogd van Schettens van 21-4-1774 tot zijn overlijden.