Notities bij: Bauke Sjoerds de Witte

Woonde te Schettens, in 1798 tot zijn overlijden op nr. 7 (nu Van Osingaweg 1), op boerderij naast de kerk.
Betaalde aan huur 525 car.gld. en in 1805 600 car.gld. Nam op 18 augustus 1811 de naam 'De Witte' aan.
Mischien gedoopt 10 dec. 1762 ?
Was diaken van Schettens-Longerhouw in 1797-1798.
Was in 1817 kerkvoogd te Schettens.
Was in 1824 ouderling te Schettens-Longerhouw.