Notities bij: Sijbren Sjoerds de Witte

Woonde te Schettens. Van hem is een geboortelepel bekend met de Wijsheid op een vlechtsteel, van zilversmid Gerrit van Velsen (zie homepage Hessel de Walle).