Notities bij: Jaitske Baukes

Woonde te Bolsward, Schettens.

Wonseradeel, doopjaar 1723 Tjerkwerd en Dedgum, Doop Herv. gem. 1679-1811 DTB: 826 Dopeling: Jeijtske Gedoopt op 30 mei 1723 in Tjerkwerd Kind van Bauke Herkes en Aafke Feijtes

Nog een ander gevonden, waarschijnlijk niet deze persoon:
Wonseradeel, doopjaar 1717 Tjerkwerd en Dedgum, Doop Herv. gem. 1679-1811 DTB: 826 Dopeling: Jaicke Gedoopt op 26 maart 1717 in Tjerkwerd, Dedgum Dochter van Bauke Sibis en Acke Obbis