Notities bij: Sjoerd Sijbrens de Witte

Woonde te Schettens op de boerderij naast de kerk die hij voor 311 car.gld. huurde. Deed met z'n vrouw op 18 mei 1747 belijdenis. Was in 1749 'gering boer' met een inkomen van 700 gulden.
Hij was de doopheffer van zijn kleinkind Aafke, dv Aake Sjoerds de Wittes in 1781.