Notities bij: Wapke Wybrens Boorsma

Woonde te Schettens. Volgens ysa.nl. overleden 1881.