Notities bij: Douwe Epes van Aylva

Schijnt ongehuwd te zijn overleden.