Notities bij: Hans Willem baron van Aylva

Bewoonde Brandstede te Holwerd. Was luitenant-generaal v/d Friese vlootseskader dat in 1667 voor Chatham de Engelsen bevocht. Wegens zijn moedige optreden in 1672 kreeg hij de bijnaam 'de ontzaglijke'.
Infanterie Regiment 577a: Kolonel sinds 17-03-1659 J, Hans Willem van Aylva, overl. 3-1691, 17-01-1688 generaal-majoor, 12-04-1672 luitenant-generaal. Overlijdt ten gevolge van een val van een paard

In 1670 koopt hij met zijn vrouw bezit te Blija.