Notities bij: Hessel Meckema baron van Aylva

Bezat in 1640 Brandstede te Holwerd.
In 1635 commandant van Leerort en Emden.