Notities bij: Douwe Tjallinghs van Sixma

Grietman van Franekeradeel 1629-1652.