Notities bij: Tjaert Ulbes van Aylva

Ongehuwd overleden.